Korrelationsanalys

Silent Controls korrelationsanalys ökar förståelsen för processignalernas samvariationer vilket bland annat kan utnyttjas för att:

  • detektera fel på givare
  • förbättra reglering
  • validera modeller
  • ge tidig varning för kända felfall
  • indentifiera variabler för framtagning av modeller
  • förbättra operatörens situation genom multivariata övervakningsmetoder

Oavsett grundorsaken till larmproblemen hjälper Silent Controls larm- och korrelationsanalys att identifiera problemen och ta fram en fungerande lösning. Ofta består lösningarna av små och enkla justeringar i det befintliga systemet, som till exempel att justera inställningarna på hysteresbandet eller att införa enkla filter.
      Innan man rusar iväg och köper dyra externa system eller bygger avancerade modeller bör man söka sådana enklare lösningar.

Hur...

En korrelationsanalys görs i fyra steg:

Loggning av data. (Normalt cirka 2 veckors data.)
Korrelationsanalys med Sil- ent Controls mjukvara. Här extraheras egenskaper hos processignalerna som sedan jämförs med varandra.
Analysresultaten diskuteras med operatörer och annan personal med processkänne- dom. Detta tar mindre än en arbetsdag att genomföra.
Förändringar görs i det befintliga systemet. Det behövs alltså inte några dyra investeringar i varken ovanpåliggande- eller nya system. Förändringarna kan införas under ett planerat stopp.