Larmanalys

Silent Controls larmanalys (en s.k. larmsanering) är ett viktigt första steg till en förbättrad larmsituation.

Främst syftar Silent Controls larmanalys till att förbättra inställningarna i styrsystemet så att antalet larm minimeras, till exempel:

  • ändrade värden på larmgränser
  • inställning av hysteres
  • anpassning av filter

Men även mer avancerade metoder undersöks, såsom:

  • predikterande algoritmer
  • logisk larmundertryckning

"För en redan överbelastad operatör kan ETT onödigt larm vara skillnaden mellan en fortsatt produktion och ett anläggningsstopp!"

Jonas Ahnlund, vd Silent Control

Hur...

En larmanalys görs i fyra steg:

Loggning av data. (Normalt behövs data från cirka 2 veckors drift.) Dessutom behöver aktuella larmgränser och befintliga inställningar tas fram.
Analys med Silent Controls mjukvara. Här tas förslag till förbättringar fram.
Utvärdera dessa förslag tillsammans med operatörer och annan personal med processkännedom. Detta tar mindre än en arbetsdag att genomföra.
Förbättringar implementeras i det befintliga systemet. Det behövs alltså inte några dyra investeringar i varken ovanpåliggande- eller nya system. Förändringarna kan införas under ett planerat stopp.