Projekt - AIS 33

AIS-33 (Aktiv Industriell Samverkan) var ett forskningsprojekt med mål att testa och vidareutveckla metoder för larmhantering. Särskild vikt lades vid att formulera och utvärdera metoder för larmsanering, samt konstruktion av larm med stort informationsinnehåll, så kallade smarta larm.

I projektet deltog flera stora företag, bland andra LKAB, SSAB, Boliden, Vattenfall, Kappa Kraftliner och Carl Bro Energikonsult, ett par mindre företag, bland andra Bättre Beslut och Kobolde och Partners, två högskolor, Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet, samt Metallforskningsinstitutet Mefos.

Högskolor och Mefos var finansierade av Vinnova och deltagande företag hade egen finansiering.

Projektet slutrapporterades på Larmdagen i Västerås den 6 april 2005.

Vinnova


Lund University