Projekt - Innovativ larmhantering

I forskningsprojektet, Innovativ larmhantering, undersöktes bland annat möjligheterna att använda korrelationsmetoden MLPC (Multiple Local Property Correlation) för att tidigt upptäcka förändringar och störningar i produktionen. Projektet utfördes tillsammans med danska Elsam Engineering A/S.

Projektet finansierades av Värmeforsk, och kan ses som en fortsättning på de tidigare projekten Larmsanering med generella metoder och Larmsanering genom korrelationsanalys.

I projektet undersöktes också hur så kallade fönsterfunktioner kan användas för att undertrycka onödiga larm. Tillsammans med Vattenfall utveckling, Lunds energi och Elsam Engineering A/S togs tumregler fram för inställningar av dessa funktioner.

Projektet pågick från 2005-05-02 till 2006-03-20.

V&aumlrmeforsk

Elsam Engineering A/S

Lunds EnergiRapporten kan beställas på Värmeforsks hemsida.