Projekt - Larmsanering genom korrelationsanalys

Projektet finansierades av Värmeforsk och utfördes på Institutionen för Informations- teknologi vid LTH i samarbete med Carl Bro Energikonsult AB, Sydkraft (numera E.ON) och Vattenfall och det är till stor del en direkt fortsättning på ett tidigare Värmeforskprojekt Larmsanering med generella metoder.

I projektet har en metod, MLPC (Multiple Local Property Correlation), utvecklats för att undersöka kausala samband mellan processignaler. Metoden kan ses som ett förutsättningslöst sätt att öka informationsvärdet på processen.

Signaler från två värmeverk har analyserats med MLPC. Resultaten har studerats av processkunniga på respektive verk, och dessa har varit mycket positiva till användningen av MLPC och ser många fördelar med att samband i processen blir förtydligade på detta sätt.

- Det finns många sätt att utnyttja den extra kunskap som en korrelationsanalys ger, säger projektledaren Tord Bergquist. Till exempel kan metoden användas som stöd vid logisk larmundertryckning.

V&aumlrmeforsk

CarlBro Energikonsult

Vattenfall

Sydkraft

Jonas Ahnlund presenterade resultaten av projektet vid Värmeforskdagarna som hölls den 2-3 februari 2005.Rapporten kan beställas på Värmeforsks hemsida.